Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Genel Bilgiler

TIBBİ  GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI

Amaç :


İyonizan ve noniyonizan radyasyonu kullanarak hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastayı tetkike hazırlayarak konvansiyonel ve dijital röntgen, floroskopi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, PET-BT ve ultrasonografi gibi tıbbi görüntüleme cihazları  ile görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilme, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli radyoloji teknikeri yetiştirmektir.


Hedef :


Bedensel olarak sağlıklı ve güçlü, soğukkanlı, çabuk ve doğru karar verebilen, dikkatli ve sorumluluk duygusu güçlü, hastalar ile iyi iletişim kurabilen nitelikli teknikerler yetiştirmektir.

   Programı Bitirenlerin Unvanı

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programını başarı ile bitirenlere Sağlık Teknikeri ünvanı ile birlikte ön lisans diploması verilir

   Programdan Mezun Olacakların İstihdam Edilebilecekleri Alanlar

1.         Özel Görüntüleme Merkezleri

2.         Kamu Hastaneler Birliği

3.         Özel Hastahaneler

4.         Devlet Hastahaneleri

5.         Üniversite Hastaneleri

   Programdan Mezun Olmak İçin Gerekli Koşullar

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümünü başarıyla tamamlayan öğrencilerin, mezun olabilmeleri için 4 yarıyılda toplam 90 krediyi tamamlamak ve 30 (otuz)  işgünü  staj yapmak zorundadırlar.. Mezun olan öğrenciye Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programında ön lisans diploması verilir.

Öğr. Gör. REŞAT AVCI
Güncelleme : 28.06.2022 15:19:02