Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Tyyç Akts Düzeyi Ve Bilgileri

 

TYYÇ DÜZEYİ

 

SÜRE
(Yıl)

 

TOPLAM AKTS KREDİSİ
(Yıl x 60 AKTS)

TOPLAM ÖĞRENCİ ÇALIŞMA YÜKÜ
(Saat)
(1 AKTS= 25- 30 saat)

5. DÜZEY
(ÖNLİSANS)

2

120

3.000 - 3.600

Öğr. Gör. REŞAT AVCI
Güncelleme : 28.06.2022 15:21:29